Interpellasjon fra Paul Chaffey (SV) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 20 (1992-93)
Datert: 04.02.1993
Besvart: 25.02.1993 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "De ekstreme værforholdene i flere landsdeler på nyåret 1993 har skapt frykt for at vi nå opplever varige endringer av klimaet som følge av forurensning og utslipp av drivhusgasser. Selv om det er usikkerhet knyttet til sammenhengen mellom værforhold og utslipp av drivhusgasser, peker meteorologer på at drivhuseffekten kan føre til endringer i temperatur og værforhold.
Vil Regjeringen foreslå konkrete tiltak som tar sikte på å spare energi, redusere utslipp fra transport og legge om forbruket i mer miljøvennlig retning for å oppfylle målet om en nedgang i utslipp av drivhusgasser?"