Interpellasjon fra Solveig Sollie (KrF) til barne- og familieministeren

Interpellasjon nr. 32 (1992-93)
Datert: 25.03.1993
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Hjemmene utgjør viktige sosiale nettverk i samfunnet vårt. I dag opplever stadig flere barn at foreldrene går fra hverandre.
Hva vil Regjeringen gjøre for å styrke familien og for å gi barna en mest mulig stabil og trygg oppvekst?
Hvilke tiltak kan settes i verk for å styrke ekteskapet og forebygge skilsmisser?" (Bortfalt)