Interpellasjon fra Einar Olav Skogholt (A) til finansministeren

Interpellasjon nr. 1 (1993-94)
Datert: 21.10.1993
Besvart: 20.05.1994 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A): "Det har vist seg at forsikringsselskapene på kommersielt grunnlag utelukker større grupper av funksjonshemmede, tidligere kreftpasienter og andre store søkergrupper med bestemte sykdomsdiagnoser fra å tegne forsikringer av velferdsmessig betydning. Det gjelder blant annet gjeldsforsikring. Forsikringsselskapenes kommersielle diskriminering av funksjonshemmede og andre store søkergrupper kan hevdes å være i strid med forsikringens velferdsmessige oppgave og grunnleggende solidaritetsprinsipp.
Hva er finansministerens vurdering av forsikringsselskapenes praksis, og hva kan etter statsrådens mening gjøres for å sikre at forsikringer av velferdsmessig betydning tilbys alle funksjonshemmede og andre store søkergrupper som representerer en forsikringsmessig risiko?"