Interpellasjon fra Sylvia Brustad (A) til sosialministeren

Interpellasjon nr. 7 (1993-94)
Datert: 24.01.1994
Besvart: 28.04.1994 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): "Seinere tids forskning har vist at et betydelig antall norske ungdommer møter omfattende vanskeligheter. De store endringene som har skjedd i ungdoms levevilkår viser seg spesielt ved høy arbeidsledighet, med et økende antall langtidsledige. Ungdom har hatt en negativ inntektsutvikling og de siste statistikker viser at 10% av ungdommen under 24 år mottar sosialhjelp. Forskningsresultater viser videre, at til tross for at flere og flere tar videregående og høyere utdanning, er ungdom fra høyere sosiale lag overrepresentert i de studieforberedende linjer.
Hvilke kortsiktige tiltak mener statsråden er nødvendig å sette inn for å bedre livssituasjonen for denne gruppen og hvilke langsiktige endringer må til for å snu denne utviklingen?"