Interpellasjon fra Magnar Sortåsløkken (SV) til helseministeren

Interpellasjon nr. 4 (1994-95)
Datert: 01.03.1994
Besvart: 21.10.1994 av helseminister Werner Christie

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "I den siste tiden er det blitt kjent at offentlig ansatte sykehusleger i utstrakt grad driver privat virksomhet, ofte i konkurranse med sin egen arbeidsgiver. Dette har resultert i store ekstrainntekter, inntekter som har vært mange ganger større enn den ordinære lønna.
Hva vil statsråden konkret gjøre for å hindre en stadig økende privatisering av sykehustjenester, samtidig som offentlig ansatte leger tjener store penger på å konkurrere med sin egen arbeidsgiver?"