Interpellasjon fra Sigurd Manneråk (Sp) til fiskeriministeren

Interpellasjon nr. 6 (1994-95)
Datert: 22.03.1994
Besvart: 26.01.1995 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Sigurd Manneråk (Sp)

Spørsmål

Sigurd Manneråk (Sp): "De siste ti-årene har det skjedd en sterk tilbakegang i antall fiskere på Skagerrakkysten. Samtidig har fiskeritilknyttede næringer på land mistet mange arbeidsplasser. En tradisjonell næring langs Skagerrakkysten kjemper i motvind med de konsekvenser dette har for å opprettholde både et aktivt og livskraftig fiskerimiljø og levende lokalsamfunn.
Hvilke virkemidler vil fiskeriministeren sette i verk for å sikre et framtidig aktivt fiskerimiljø på Skagerrakkysten med tilknyttede konkurransedyktige næringer på land?"