Interpellasjon fra Siri Frost Sterri (H) til kulturministeren

Interpellasjon nr. 9 (1994-95)
Datert: 11.05.1994
Besvart: 21.10.1994 av kulturminister Åse Kleveland

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Et bredt flertall i Stortinget er bekymret over utviklingen i retning av eiermessig konsentrasjon og monopoltendenser i norsk presse og norske medier for øvrig. Dette er bakgrunnen for at Stortinget ba Regjeringen oppnevne Eierkonsentrasjonsutvalget som skal vurdere tiltak for å motvirke denne utviklingen. De største mediekonsernene har likevel fortsatt sine oppkjøp i flere større aviser.
Hva vil Regjeringen gjøre for å sikre eierspredning og unngå maktkonsentrasjon i norske medier, og samtidig få utviklet eiermodeller som kan ivareta hensynet til redaksjonell frihet?"