Interpellasjon fra Eilef A. Meland (SV) til administrasjonsministeren

Interpellasjon nr. 11 (1994-95)
Datert: 06.09.1994
Besvart: 07.03.1995 av administrasjonsminister Nils Olav Totland

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "I løpet av de siste årene har det skjedd en betydelig markedskonsentrasjon i dagligvaremarkedet. Fire matvarekjeder har en dominerende innflytelse på vareutvalg og konkurransesituasjon både overfor forbrukerne og næringsmiddelindustrien. Forbrukerrådet har satt søkelyset på de samfunssmessige virkninger av lukkede varekanaler.
Hvilke vurderinger har statsråden av utviklingen på dagligvaremarkedet, og vil statsråden foreslå effektive lovregler som motvirker den markedsmakt som kjedene representerer?"