Interpellasjon fra Aud Gaundal (A) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 13 (1994-95)
Datert: 14.10.1994
Besvart: 02.02.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): "I nasjonalbudsjettet for 1995 er bærekraftig utvikling omtalt som en vesentlig del av budsjettet. 1995 er av Europarådet utpekt til å være Naturvernåret, samtidig med at Norge spiller en aktiv rolle i FNs nye kommisjon for bærekraftig utvikling. Dette stiller oss overfor store utfordringer fordi dagens økonomiske modeller ikke synes å ivareta det globale økologiske system.
Hvis vi her i Norge skal føre en politikk mer i tråd med bærekraftig utvikling, er det ensbetydende med mindre produksjon og dårligere levestandard?
Hvilke utfordringer mener miljøvernministeren vi står overfor her i Norge hvis vi i større grad skal påta oss en ledende rolle for å fremme teknologiutvikling og endring av produksjons- og forbrukermønster?"