Interpellasjon fra Børre Rønningen (SV) til nærings- og energiministeren

Interpellasjon nr. 14 (1994-95)
Datert: 11.11.1994
Besvart: 09.03.1995 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "I 1906 la Johan Castberg inn følgende interpellasjon for Stortinget: "Hva akter Regjeringen å foreta til forebyggelse av at vårt lands vannkraft mer og mer går over i utenlandske hender?"
I 1994 er dette på nytt blitt en aktuell problemstilling. Dette på bakgrunn i markedstilpasningen gjennom energiloven, inngåelser av kraftavtaler med utlandet og mulige konsekvenser av EØS-avtalen når det gjelder eierskap og EUs framtidige planer for et felles liberalisert energimarked.
Hvilke tiltak vil statsråden treffe for å sikre framtidig norsk eierskap og styring over vannkraftressurs og produksjonsapparat, nødvendig krafttilgang til landbasert industri og virksomhet og forhindre at Norge i for stor grad blir en råvareeksportør?"