Interpellasjon fra Sylvia Brustad (A) til helseministeren

Interpellasjon nr. 15 (1994-95)
Datert: 16.11.1994
Spørsmålet er trukket tilbake

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): "Human-Etisk Forbund påstår i en annonse i blant annet VG 6. november 1994 at omskjæring av kvinner skjer i Norge. Etter det jeg kjenner til er ikke dette tillatt i Norge, og jeg forutsetter derved at det heller ikke skjer i Norge.
Kan statsråden bekrefte at omskjæring ikke skjer i Norge, og vil statsråden eventuelt ta initiativ til en lovpresisering enten gjennom en egen lov eller i eksisterende lovverk, slik at vi får et eksplisitt lovforbud mot kjønnslemlestelse slik de blant annet har i Sverige?" (Trukket tilbake)