Interpellasjon fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 16 (1994-95)
Datert: 01.12.1994
Besvart: 25.04.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Den såkalte Agder-modellen for fordeling av tilskudd til grunnskolen har ført til nedlegging av mange skoler. Konsekvensene av inntektssystemet reiser en rekke spørsmål om samfunnsutviklingen i Norge. Stikkord kan være levende lokalsamfunn, trygge oppvekstvilkår for barn og pedagogisk kvalitet i norsk skolevesen.
Kommunalminister Berge har uttalt at det ikke er aktuelt med en gjennomgang av inntektssystemet før i 1998. Innen den tid vil skolestrukturen i norske kommuner allerede være endret fra desentraliserte skoler til få og store skoler.
Ser ikke statsråden verdien av en desentralisert skolestruktur? Hvis statsråden mener at utviklingen mot mer sentralisert skolestruktur bør forebygges, hvilke tiltak vil han da sette i verk?"