Interpellasjon fra Kjell Magne Bondevik (KrF) til justisministeren

Interpellasjon nr. 11 (1995-96)
Datert: 08.11.1995
Besvart: 13.02.1996 av justisminister Grete Faremo

Kjell Magne Bondevik (KrF)

Spørsmål

Kjell Magne Bondevik (KrF): "Hva er Regjeringens politikk når det gjelder muligheten for opphold på humanitært grunnlag i Norge?"