Interpellasjon fra Inger Lise Husøy (A) til nærings- og energiministeren

Interpellasjon nr. 12 (1995-96)
Datert: 30.11.1995
Besvart: 30.05.1996 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Inger Lise Husøy (A)

Spørsmål

Inger Lise Husøy (A): "Utviklingen innen informasjonsteknologi påvirker i stadig større grad samfunns- og næringslivet og har økende betydning for verdiskapning og sysselsetting. Den teknologiske utviklingen reiser nye spørsmål om markedsmuligheter, konkurranse- og arbeidsforhold.
Hvilke hovedutfordringer ser Regjeringen og hvilke virkemidler kan være aktuelle for å møte denne utviklinga?"