Interpellasjon fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Interpellasjon nr. 16 (1995-96)
Datert: 14.02.1996
Besvart: 09.05.1996 av helseminister Gudmund Hernes

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Antall drapssiktede med alvorlige sinnslidelser har økt fra 30 i tidsrommet 1980-84 til hele 61 i perioden 1989-94. I samme tidsrom har antall selvmord blant sinnslidende økt sterkt.
Hva mener helseministeren kan gjøres på kort og lang sikt for å reversere denne tragiske utviklingen?"