Interpellasjon fra Erik Solheim (SV) til helseministeren

Interpellasjon nr. 18 (1995-96)
Datert: 26.03.1996
Besvart: 03.06.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "Som norske forbrukere har vi vært vant til å stole på at lov- og regelverket har beskyttet oss mot skadelige stoffer og overførbare sjukdommer i mat. Nye tilsettingsstoffer, økt matimport, nye produksjonsmetoder og mer intensiv landbruksdrift øker vårt behov for å få vite mer om maten vi spiser og hvordan den er produsert. Dette gjelder for eksempel opprinnelsesland, bruk av genmodifiserte organismer, dyrehelse og bruk av antibiotika og veksthormoner i kjøttprodusjon, bruk av plantevernmidler og kunstgjødsel, bestråling osv.
Hvilke initiativ vil helseministeren ta for å utvide dagens merkeordning for å sikre vår rett til å vite hva vi spiser og hvordan maten vår er produsert?"