Interpellasjon fra Sonja Irene Sjøli (H) til helseministeren

Interpellasjon nr. 35 (1997-98)
Om etablering og drift av et nasjonalt helsemuseum ved Rikshospitalet
Datert: 06.03.1998
Besvart: 30.03.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): På oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet har en bredt sammensatt prosjektgruppe utredet en mulig etablering av et nasjonalt helsemuseum ved Rikshospitalet. Prosjektgruppen overleverte utredningen til helseminister Hernes i 1997. Departementet har nylig avslått å etablere et slikt museum.
Et nasjonalt helsemuseum vil være et viktig kulturhistorisk bidrag til norsk museumsvesen. Det vil bidra til å løfte frem en viktig arbeidsgruppe som er lite representert i kulturhistorisk sammenheng, og til å synliggjøre mange kvinners samfunnsinnsats. Museet vil også være et verdifullt tilskudd til den helsefaglige utdanningen og ha en helseopplysningsfunksjon.
Vil helseministeren vurdere mulighetene for alternative finansieringsformer for etablering og drift av et helsemuseum ved Rikshospitalet?