Interpellasjon fra Erik Solheim (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 36 (1997-98)
Om tidspunkt for opprettelse av et norsk teknologiråd, som Stortinget har bedt om å få utredet
Datert: 10.03.1998
Besvart: 29.04.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): Den teknologiske revolusjonen innen informasjonsteknologi og genteknologi bidrar trolig mer enn noe annet til å omforme samfunnet ved inngangen til et nytt århundre.
Stortinget ba høsten 1996 om å få utredet opprettelsen av et teknologiråd i Norge. I Danmark er et slikt teknologiråd en aktiv medspiller i den offentlige debatt og en viktig informasjonskilde for det politiske miljø. Liknende teknologivurderingsinstitusjoner finnes i en rekke europeiske land og til og med i delstater.
Den teknologiske utvikling kan i begrenset grad styres gjennom lover og forskrifter. Den viktigste kontroll er den offentlige debatt selv. Opprettelsen av et norsk teknologiråd begynner derfor å haste.
Når tar Regjeringen sikte på at teknologirådet kan være opprettet?