Interpellasjon fra Sonja Irene Sjøli (H) til helseministeren

Interpellasjon nr. 1 (1998-99)
Om en modell for helsevesenet hvor det offentlige drar nytte av private aktører til utbygging og drift av sykehus
Datert: 14.05.1998
Besvart: 20.10.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Erfaringene fra Sverige og mange andre land viser at en modell for helsevesenet, hvor det offentlige drar nytte av private aktører til utbygging og drift av sykehus, gir store økonomiske gevinster og en tjeneste av høy kvalitet. Forutsetningen for modellen er at det offentlige finansierer tjenestene og at de fordeles etter behov i befolkningen. Den svenske helseminister Margot Wallström «velsigner» dette samarbeidet og mener det gir et bedre helsevesen. Stiftelsen Sintef Unimed er utpekt av Nærings- og handelsdepartementet og Sosial- og helsedepartementet til å lede næringsutvikling i helsesektoren og sjefen Paul Hellandsvik mener det er på høy tid å tenke nytt og utradisjonelt om hvordan det offentlige kan gjøre nytte av private aktører.
Hva mener statsråden om dette, og vil han stimulere til en slik utvikling?

Les hele debatten