Interpellasjon fra Marit Nybakk (A) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 5 (1998-99)
Om samordning og samarbeid mellom ulike statsetater og Oslo kommune for å utvikle Alna Miljøpark i Groruddalen
Datert: 14.09.1998
Besvart: 22.10.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Etter et initiativ fra 6 bydeler nederst i Groruddalen i Oslo er flerbruksplanen Alna Miljøpark etablert. Målsettingen er å gjenåpne de lukkede elvestrekningene og skape en sammenhengende grønnstruktur bestående av naturelementer, antikvariske verdier og tilrettelagte aktiviteter. Alna Miljøpark vil bety tur- og sykkelveier i et av Norges mest miljøbelastede områder og åpne for boligbygging og næringsutvikling. Det ligger i dag utbyggingsplaner fra flere statsetater i området.
Hvordan kan statsråden bidra til en samordning av de ulike statsetaters planer for området og sikre et aktivt samarbeid med Oslo kommune for å utvikle Alna Miljøpark?

Les hele debatten