Interpellasjon fra Morten Lund (Sp) til arbeids- og administrasjonsministeren

Interpellasjon nr. 9 (1998-99)
Om å unngå at de store dagligvarekjedenes sterke maktposisjon skal gå ut over kunder, leverandørbedrifter, primærprodusenter og lokalsamfunn
Oversendt regjeringen: 26.10.1998
Besvart: 02.12.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): De fire store dagligvarekjedene med omlag 98 pst. av butikkomsetningen har de senere år økt sin markedsmakt ved å knytte seg sterkere til grossister, utvikle egne grossistfunksjoner og også egne firma for produksjon og distribusjon av næringsmidler. Det er uttrykt skepsis til denne sterke maktkonsentrasjon fra Forbrukerrådet, fra bøndenes organisasjoner, fra fagbevegelsen og fra lokale politiske myndigheter når nærbutikker og viktige arbeidsplasser har vært truet. En av kjedene truer nå med å bruke sin markedsmakt til aktivt å bekjempe viktige elementer i norsk matvare-, distrikts- og landbrukspolitikk.
Har Regjeringen en samlet strategi for å unngå at den sterke maktposisjon til hovedaktørene i dagligvaremarkedet skal kunne stoppe den frie debatt og gå ut over kunder, leverandørbedrifter, primærprodusenter og lokalsamfunn?

Les hele debatten