Interpellasjon fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 31 (1998-99)
Om politisk "overstyring" av oppdragsforskning
Datert: 29.01.1999
Besvart: 25.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): I forbindelse med fremleggelsen av evalueringsrapportene om Reform 94 er søkelyset også satt på den daværende statsråds direkte inngripen i forskernes arbeide underveis. Det finnes også andre eksempler på at statsråder/departementer har forsøkt å påvirke forskningsarbeider som gjennomføres etter oppdrag fra departementet.
Hvorledes vurderer statsråden slike forsøk på politisk "overstyring" av oppdragsforskning, og hva vil statsråden gjøre for å hindre at denne type styring blir en del av den virkelighet norsk forskning må forholde seg til i fremtiden?

Les hele debatten