Interpellasjon fra Erik Solheim (SV) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 4 (1999-2000)
Om å utvikle en samlet norsk Asia-strategi
Datert: 02.10.1999
Besvart: 04.11.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): Storparten av jordas befolkning bor i Asia. Asiatiske land står for en dramatisk økende andel av verdensøkonomien. En rekke land har tatt lange skritt i demokratisk retning samtidig som flere av verdens farligste konfliktområder befinner seg i Asia. Den svenske regjering framla nylig en svensk Asia-strategi som er behandlet av Riksdagen. Formålet er å ruste det svenske samfunnet for en framtid der Asia spiller en betydelig større rolle. I Norge er tvert imot vår næringslivsrettede Asia-plan blitt gjemt bort.
Vil Regjeringen etter svensk mønster utvikle en samlet norsk Asia-strategi der det drøftes hvordan Norge kan forberedes på "Asias århundre" gjennom en helhetlig gjennomgang av språkopplæring, kultur, universitetskontakt, eksportmuligheter, næringslivssamarbeid og utenrikspolitikk?

Les hele debatten