Interpellasjon fra Grete Knudsen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 14 (1999-2000)
Om å gi ansvaret for å videreutvikle skolefaget KRL (kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering) til en/flere av de statlige høgskolene
Datert: 05.01.2000
Besvart: 08.02.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): Skolefaget KRL (kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering) er skjørt og faget er blitt møtt med til dels stor skepsis, særlig blant minoritetsgrupper. Faget skal gjennomgå en evaluering og statsråden har gitt evalueringsansvaret til Norsk Lærerakademi. Det er videre kjent at departementet har henvendt seg til Menighetsfakultetet, med sikte på å gi institusjonen en knutepunktfunksjon for faget. Statsråden har altså foretatt to beslutninger som kan vise et mønster og en uheldig signaleffekt overfor minoritetene. Det er først og fremst de statlige høgskolene som har ansvar for å utdanne allmennlærere som skal betjene faget. De har et særskilt ansvar å sørge for bredde i sin fagkompetanse.
Hvorfor vil ikke statsråden behandle dette faget på samme måte som andre fag, og gi ansvaret for å videreutvikle faget til en/flere av de statlige høgskolene?

Les hele debatten