Interpellasjon fra Jan Simonsen (FrP) til statsministeren

Interpellasjon nr. 17 (1999-2000)
Om i større grad å tildele offentlige midler til fylkene ut fra hvor mye de betaler inn, og om å stanse tappingen av verdier fra Rogaland fylke
Datert: 02.02.2000
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 29.02.2000 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): Rogaland fylke ligger i den nederste halvdelen på nesten samtlige oversikter over offentlige midler i forhold til folketallet. Rogaland er blant de fylkene som får minst statlige overføringer til vegprosjekter sett i forhold til antall biler. 2 av de 3 politidistriktene i fylket er blant de 10 politidistriktene som har lavest politidekning, og bare Akershus fylke får lavere rammetilskudd fra staten. Samtidig er Rogaland det fylket som har størst verdiskapning.
Vil statsministeren signalisere til sine statsråder at tildeling av offentlige midler i større grad enn i dag bør foretas ut fra en vurdering av hvor mye de enkelte fylkene betaler inn til det offentlige, og sørge for at det settes en stopper for den klare tappingen av verdier fra Rogaland fylke til fordel for fylker med lavere verdiskapning?

Les hele debatten