Interpellasjon fra Karin Andersen (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 18 (1999-2000)
Om å endre lov- og regelverk for å sikre elever og studenter med lese- og skrivevansker tilrettelagt eksamen
Oversendt regjeringen: 01.02.2000
Besvart: 02.03.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I et moderne kunnskaps og kompetansesamfunn er det viktigere enn noensinne at alle får mulighet til å utvikle sine evner og talenter ut fra egne forutsetninger og gis lik mulighet til å få sin kompetanse dokumentert. For elever og studenter med lese- og skrivevansker er det langt igjen til disse målene er nådd. I høgere utdanning er det store problemer for studentene å få avlagt tilrettelagt eksamen. Det er helt opp til den enkelte institusjon om og hvordan slik eksamen skal avvikles. Både praktiske, økonomiske og faglige argumenter blir brukt for å avvise krav om nødvendig tilrettelegging. Studenter møtes med motstand istedenfor oppmuntring. Det er behov for en rask endring av lov- og regelverk for å sikre elever og studenter nødvendige rettigheter til å få gjennomføre tilrettelagt eksamen.
Hvor raskt kan statsråden få nødvendig regelverk som gjør slutt på vilkårligheten og tilby moderne og egnede evalueringsmetoder på plass?

Les hele debatten