Interpellasjon fra Sonja Irene Sjøli (H) til helseministeren

Interpellasjon nr. 20 (1999-2000)
Datert: 02.02.2000
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): I den siste tiden er det ved norske offentlig sykehus avdekket opprørende forhold rundt og mangel på respekt for syke og døende, blant annet barn, og deres pårørende. De grunnleggende rettigheter i forhold til samvær med pårørende viser seg for mange å være alvorlig svekket.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at retten til samvær med pårørende blir respektert, og hvilke virkemidler vil statsråden ta i bruk overfor sykehus som ikke respekterer samværsretten?