Interpellasjon fra Ursula Evje (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 29 (1999-2000)
Om den økende bruken av det vanedannende medikamentet Ritalin på sterkt utagerende elever i skolen
Datert: 21.03.2000
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 02.05.2000 av helseminister Tore Tønne

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP): Ritalin er et vanedannende medikament, som i stor utstrekning benyttes daglig i den norske statsskolen. Bruken av Ritalin er sterkt økende i skolesammenheng. Medikamentet har en dempende effekt på sterkt utagerende personer. Det hevdes for øvrig at ritalinbruken kan medføre avhengighet på lik linje med for eksempel amfetamin. I tillegg må andre sider av medikamentbruken belyses.
Innebærer bruken av Ritalin som dempende medikament at vi utsetter barn for nedsatt kognitiv kapasitet, er det slik at barns aggresjonsprofil, som er blitt holdt nede ved tekniske hjelpemidler, kan påregnes å "poppe opp" når barnet ikke lenger er utsatt for kunstig stimulering, og er det etisk forsvarlig at lærere uten medisinsk kompetanse skal føre tilsyn med og dele ut medikamentet?

Les hele debatten