Interpellasjon fra Kristin Halvorsen (SV) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 3 (1997-98)
Om Norges bidrag til at Kyotokonferansen skal resultere i en forpliktende internasjonal klimaavtale
Datert: 04.11.1997
Fremsatt av: Erik Solheim (SV)
Besvart: 02.12.1997 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): Det begynner å nærme seg sluttforhandlingene i de internasjonale klimaforhandlingene i Kyoto. Norges forhandlingsposisjon er av stor interesse fordi resultatet av Kyotomøtet har betydning både for løsning av de miljøtrusler det snakkes om og for norsk økonomi. Denne avtalen er sannsynligvis den viktigste internasjonale miljøavtalen i dette århundre - selv om den bare skulle innebære det første skritt på vegen mot en god avtale for å stoppe ytterligere miljøødeleggelse og klimaforandringer. Dessverre har det i den senere tid kommet meldinger om at forhandlingene er fastlåst.
Hvilke initiativ vil miljøvernministeren ta for at Norge skal kunne bidra til at Kyotokonferansen resulterer i en forpliktende internasjonal klimaavtale med klare retningslinjer for videre oppfølging?