Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Interpellasjon nr. 1 (2000-2001)
Om arbeidsmarkedsetatens kompetanse til å vurdere lese- og skrivevansker, da brukere mener at det for lett anbefales uføretrygding, og at opplæringstilbudene ikke er gode nok
Datert: 13.09.2000
Besvart: 02.11.2000 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Mellom 20 og 30 pst. av den voksne befolkning i Norge har lese- og skrivevansker. Ifølge Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF) har annenhver arbeidsledig ungdom problemer med å lese og skrive. Gjennom både de ordinære og de spesielle arbeidsmarkedstiltakene og attføringsopplegg er Aetat den fremste innkjøper av tjenester for å hjelpe de voksne med lese- og skrivevansker som også har problemer i arbeidsmarkedet. Aetat, gjennom sine rettledningskontor, er også den faglige instans som anbefaler tiltak eller uføretrygding. Det er fra flere brukere reist kritikk, både fordi man mener det for lett anbefales uføretrygding, og at opplæringsoppleggene ikke er gode nok.
Med en slik sentral rolle som Aetat har, mener statsråden Aetat har nok kompetanse på vurdering av lese- og skrivevansker, og bør ikke etaten sikre en bredere evaluering og utvikling av tilbudet for voksne med lese- og skrivevansker?

Les hele debatten