Interpellasjon fra Karin Andersen (SV) til barne- og familieministeren

Interpellasjon nr. 10 (2000-2001)
Om tiltak for å fjerne barnefattigdom i Norge, som å fjerne barnetrygdavkortingen for sosialhjelpsmottakere
Oversendt regjeringen: 09.01.2001
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 13.02.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I styrtrike Norge lever flere tusen barn i fattigdom. Det er uakseptabelt. I praksis betyr det å ikke kunne delta på det som er vanlig for andre barn, slik som idrett og fritidsaktiviteter, ikke kunne være med på skoletur, ikke kunne gi en bursdagsgave til kameraten eller reise på ferie til bestemor. Barnefamilier har måttet ty til Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon for å kunne feire jul med litt ekstra mat. På tross av politisk enighet om at fattigdommen i Norge skal fjernes, er det ikke satt inn noen konkrete tiltak som når barnefamilier. Svært mange av disse familiene har sosialhjelp som hoved- eller supplerende inntekt. Et mulig tiltak kunne være å sikre at barnetrygden går uavkortet til alle og fjerne avkortingen for sosialhjelpsmottakere. I praksis behovsprøves barnetrygden nå altså bare for de som trenger det mest.
Hva vil statsråden gjøre for å fjerne barnefattigdom?

Les hele debatten