Interpellasjon fra Inger Lise Husøy (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 21 (2000-2001)
Om Regjeringens politikk og målsetting overfor Cuba, med henvisning til behovet for økt handel og samarbeid som kan understøtte omstillingsprosessen i landet
Oversendt regjeringen: 27.04.2001
Besvart: 16.05.2001 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Inger Lise Husøy (A)

Spørsmål

Inger Lise Husøy (A): Cuba er i rask endring. Myndighetene åpner landet for utenlandske næringsinteresser, og landet er et yndet feriemål for stadig flere norske turister. Norge har store handelsmuligheter på Cuba, men betingelsene og mulighetene er lite kjent for norsk næringsliv. Det bilaterale samarbeidet er i en konstruktiv utvikling, og flere norske organisasjoner er involvert i omstillingsprosessen på Cuba. Cuba er hardt rammet av USAs omfattende og effektive blokade. Etter Comecons oppløsning mistet Cuba mesteparten av sin utenlandshandel, bl.a. nødvendig energiforsyning. Dette reverserte den økonomiske utviklingen. Nå er det økonomisk vekst i landet, bl.a. som resultat av satsingen på turisme. Det er likevel stort behov for økt handel og samarbeid om teknologi, energi og miljø og faglig kontakt som kan understøtte omstillingsprosessen.
Hva er Regjeringens politikk og målsetting overfor Cuba?

Les hele debatten