Interpellasjon fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 23 (2000-2001)
Om hvordan man kan komme ned på en akseptabel saksbehandlingstid for søknader om godkjennelse av private skoler
Oversendt regjeringen: 07.05.2001
Besvart: 31.05.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): En lang rekke eksempler viser at behandlingstiden for søknader om godkjennelse etter privatskoleloven ofte er urimelig lang. Departementets mål om at saksbehandlingen "ikkje skal ta særleg lengre tid enn eitt år" er ikke spesielt ambisiøst, men ofte går det adskillig mer tid før søkeren får et svar. Den lange saksbehandlingstiden skaper usikkerhet både for søkeren og for foreldrene. Det er derfor nødvendig å se på hele godkjennelsesprosessen for privatskoler på nytt. I Sverige er saksbehandlingstiden for privatskoler fra én til to måneder. Hvis søknaden kommer til departementet før 1. april, er søkeren sikret en avgjørelse før sommeren.
Hvorledes ser statsråden for seg at man også i Norge kan komme ned på et akseptabelt nivå for tidsbruk i forbindelse med søknader om godkjennelse av private skoler?

Les hele debatten