Interpellasjon fra Erik Solheim (SV) til statsministeren

Interpellasjon nr. 2 (1996-97)
Om tiltak for å møte IT-samfunnet
Datert: 20.02.1996
Besvart: 04.02.1997 av statsminister Thorbjørn Jagland

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): Statssekretærutvalget for informasjonsteknologi har lagt fram en teknokratisk rapport som handler mer om hvordan samfunnet skal tilpasse seg teknologien enn hvordan teknologien kan brukes til å nå samfunnsmessige mål. Det er for passivt når vi står foran en revolusjon like grunnleggende som oppfinnelsen av boktrykkerkunsten eller forbrenningsmotoren. Nye jobber vil bli skapt, samtidig som gamle forsvinner. Skillet mellom jobb og hjem vil endres. Mange aktiviteter vil skje gjennom representasjon av virkeligheten, snarere enn gjennom virkeligheten sjøl. IT kan gi økt kunnskap og utvidet demokrati, men også minsket kreativitet, nye klasseskiller og redusert personvern.
Hvilke tiltak legger Regjeringenopp til for å møte IT-samfunnet på en offensiv, men kritisk måte?