Interpellasjon fra Annelise Høegh (H) til helseministeren

Interpellasjon nr. 11 (1997-98)
Om å bidra til at norske pasienter hurtig får tilgang til innovative legemidler gjennom blåreseptordningen
Datert: 19.12.1997
Besvart: 12.02.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): Legemidler er en viktig innsatsfaktor i helsevesenet. Nye legemidler gir høyere livskvalitet for mange mennesker. Samfunnsøkonomisk er det rasjonelt å satse på innovative legemidler. Det minsker presset på andre deler av helsevesenet. Pasientorganisasjoner og profesjonene frykter at den senere tids omlegging av legemiddelpolitikken vil føre til økt feilbruk av medisiner, og at nye legemidler kommer senere til Norge enn til andre land.
Vil helseministeren bidra til at norske pasienter hurtig får tilgang til innovative legemidler gjennom blåreseptordningen slik at Stortinget slipper å gripe inn i enkeltsaker?