Interpellasjon fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til fiskeriministeren

Interpellasjon nr. 13 (2001-2002)
Om å sikre at leveringsbetingelsene for fiskeflåten blir fulgt
Datert: 31.01.2002
Besvart: 15.03.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A): En rekke konsesjoner i fiskeflåten er gitt med særskilte betingelser om at fangsten skal leveres et bestemt sted eller i en bestemt region. De som har mottatt denne rettigheten, ville ikke fått den uten at betingelsene var akseptert. Like fullt har mange fartøy ikke oppfylt leveringsbetingelsene.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at leveringsbetingelsene blir fulgt?

Les hele debatten