Interpellasjon fra Lena Jensen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 21 (2001-2002)
Om hvorvidt den videregående skolen skal ta ansvaret for fylkeskommunenes underskudd etter den statlige overtakelsen av sykehusene
Oversendt regjeringen: 22.02.2002
Besvart: 18.03.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Etter den statlige overtakelsen av sykehusene sitter fylkeskommunene ifølge NIBR igjen med et akkumulert underskudd på om lag 1,8 mrd. kr. Dersom det ikke foretas et sluttoppgjør mellom staten og fylkeskommunene, vil resultatet bli betydelige kutt i den videregående opplæringen. Statsråden representerer et parti som i valgkampen signaliserte at de ville satse på utdanning og styrke den videregående skolen. I dag er det allerede mangel på utstyr, dårlige bygninger og behov for etterutdanning av lærere. Nå har mange fylker også måttet kutte drastisk i antall klasser. Kostnadskrevende yrkesfag er de første som rammes. Dette til tross for at næringslivet mangler faglært arbeidskraft.
Mener statsråden at den videregående skolen skal ta ansvaret for sykehusenes underskudd, og hva slags videregående skole er det Regjeringen i så fall har tenkt å tilby ungdom og næringsliv?

Les hele debatten