Interpellasjon fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Interpellasjon nr. 26 (2001-2002)
Om å sikre at intensjonene i opptrappingsplanen for psykisk helsevern ivaretas, da flere helseforetak har kuttplaner midt i planperioden
Datert: 27.02.2002
Besvart: 19.03.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Opptrappingsplanen for psykisk helsevern skulle medføre et betydelig løft for behandlingstilbudet knyttet til mennesker med psykiske lidelser. Men midt i planperioden meldes det om planlagte kutt innen det psykiske helsevernet i regi av flere av helseforetakene. I Oslo er det meldt om planer om kutt med 11 pst. innen barne- og ungdomspsykiatrien, og i Vestfold foreligger tilsvarende planer for psykiatrien generelt. I Finnmark er det meldt om planer for avvikling av spesialisthelsetjenestens engasjement ved det psykiatriske sykehjemmet Jansnes i Alta. De ulike meldingene forsterker inntrykket av at opptrappingsplanens intensjoner ikke ivaretas, og at tilbudet til mennesker med psykiske lidelser ikke bedres i takt med hva opptrappingsplanen la opp til.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at opptrappingsplanens intensjoner ivaretas, slik at tilbudet til mennesker med psykiske lidelser bedres?

Les hele debatten