Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 29 (2001-2002)
Om små og mellomstore bedrifters problemer med å henge med i utviklingen ved innføring av elektroniske innkjøp i det offentlige, slik at de f.eks. mister kommunen som kunde
Datert: 20.03.2002
Besvart: 29.04.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Som et ledd i offentlig fornying og effektivisering er innføring av elektroniske innkjøp en viktig del. Vi ser at kommuner som for eksempel Askim har spart ca. 3,5 mill. kr på å reformere sine innkjøp til å bli nettbasert. I utviklingen av slike innkjøpsrutiner mister ofte små lokale bedrifter kommunen som kunde fordi de ikke klarer å henge med, i forhold til elektroniske rutiner, størrelser på anbud mv.
Hva mener statsråden kan gjøres for at små og mellomstore bedrifter skal kunne henge med i den teknologiske utviklingen knyttet til offentlige innkjøp?

Les hele debatten