Interpellasjon fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Interpellasjon nr. 32 (2001-2002)
Om at staten har gitt seg selv spesialordninger når penger skal kreves inn, med henvisning til skyhøye tilleggskrav ved for sen betaling av årsavgift for kjøretøy, lisensavgift og studielånskrav
Datert: 25.04.2002
Besvart: 04.06.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Staten har gitt seg selv spesialordninger når penger skal kreves inn. Mens vanlige private kreditorer er begrenset til å ta 10 pst. av inkassosatsen i purregebyr (for tiden 52 kr), blir de som blir for sene med betaling av årsavgift for kjøretøy, lisensavgift og tilbakebetaling av studielån, pålagt skyhøye tilleggskrav (bilavgift 250 kr, kringkastingsavgift 15 pst. av avgiften og Statens lånekasse for utdanning 260 kr ved første purring og 360 kr ved andre purring). I motsetning til private kreditorer betyr disse offentlige spesialordningene at tilleggsgebyr også kan bli pålagt dersom betaleren har betalt én dag for sent, og uten at purring er gjennomført. Stivbeint offentlig regelverk har også medført at skyldnere som har bedt om utsettelse noen få dager, er blitt svart med tilleggsgebyr.
Synes statsråden at disse offentlige særordningene er fornuftige og rettferdige

Les hele debatten