Interpellasjon fra Torstein Rudihagen (A) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 9 (2002-2003)
Om å se kultur og næringsliv i sammenheng, og Regjeringens visjon og tiltak på området
Datert: 04.02.2003
Besvart: 27.02.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Kultur og næringsliv bidrar hver for seg til kreativitet og vekst i samfunnet. Det å se disse tingene i sammenheng, vil kunne gi nye og spennende næringer noe dokumentet Samspill mellom kultur og næringsliv gav eksempler på. Det virker som de ordinære næringsutviklingsmiljøene, inkludert ventureselskaper og private investorer, ikke arbeider målrettet og langsiktig nok med dette. Satsingen er langt sterkere i de andre nordiske land. Sverige satser særlig på opplevelsesindustrien som f.eks. Industrielle UtviklingsSentrum. Finland utvikler komplette innovasjonsmiljøer, og har stor suksess med sine Centre of Excellence osv.
Hva er Regjeringens visjon på område, hvilke tiltak ser Regjeringen for seg, og vil samarbeidsregjeringen følge opp arbeiderpartiregjeringens dokument Samspill mellom kultur og næringsliv?

Les hele debatten