Interpellasjon fra Åslaug Haga (Sp) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 15 (2002-2003)
Om grep for å sikre norsk landbruk i forbindelse med WTO-forhandlingene, som kan få dramatiske konsekvenser for bl.a. matproduksjon, bygdene og kulturlandskapet
Datert: 28.02.2003
Besvart: 28.03.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): WTO-forhandlingene som nå pågår, kan få dramatiske konsekvenser for norsk landbruk. Dersom resultatet skulle bli liggende i nærheten av forslaget fra lederen for landbruksforhandlingene, vil norsk landbruk slik vi kjenner det, forsvinne. EUs posisjon vil også være svært alvorlig for Norge. Forhandlingsresultatet vil ikke bare få betydning for vår evne til å produsere trygg mat av høy kvalitet, men også for vår mulighet til å opprettholde levende bygder og et variert kulturlandskap. Titusenvis av arbeidsplasser vil forsvinne i landbruket, men også i turistnæringa og i næringsmiddelindustrien. Dersom man ikke greier å flytte posisjoner i forhandlingene betydelig, kan vi ende opp med et forhandlingsresultat som bryter med vedtatt norsk landbrukspolitikk.
Hvilke grep tar Regjeringen internasjonalt for å sikre landbruket og dermed opprettholde de målsettinger Stortinget har satt for norsk landbruk?

Les hele debatten