Interpellasjon fra Odd Roger Enoksen (Sp) til fiskeriministeren

Interpellasjon nr. 3 (1996-97)
Om å avhjelpe problemene fiskerinæringen står overfor m.v.
Datert: 12.03.1996
Besvart: 08.10.1996 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): Fiskeriene er en av de viktigste næringene for sysselsetting og bosetting langs kysten. I Nord-Norge er det i dag en akutt krise på grunn av lave priser i markedet og derav problemer med avsetning av fisk tilforedlingsindustrien. Problemene rammer først og fremst kystflåten, og kan få følger for strukturen innen både fiskeflåten og foredlingsindustrien dersom krisen blir langvarig. Situasjonen er særlig alvorlig i Finnmark, og det haster med å iverksette tiltak.
Hva vil fiskeriministeren gjøre for å avhjelpe problemene, både på kort og lang sikt?