Interpellasjon fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Interpellasjon nr. 11 (2003-2004)
Om å ta initiativ til økt sikkerhet under førstegangstjenesten, etter at flere soldater i løpet av kort tid er drept eller alvorlig skadet under øvelse
Datert: 22.10.2003
Besvart: 20.11.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): I løpet av relativt kort tid er flere soldater drept eller alvorlig skadet under øvelse. Dette skaper usikkerhet og svekker tilliten til Forsvaret. Statsråden har varslet at i kommende langtidsplan vil det bli drøftet statusfremmende tiltak for vernepliktige. Like viktig er det å bedre sikkerheten for soldatene under øvelse. Dette kan blant annet gjøres ved å vektlegge helse, miljø og sikkerhet i lederutdannelsen i Forsvaret og prioritere ansvarsfull ledelse basert på flere kriterier enn det som tradisjonelt er blitt gjort. Også alderen på befalet ute bør vurderes. Vi trenger mer erfarent befal i førstehånds befatning med de menige. Vi sikrer ikke nødvendigvis høy kvalitet på våre styrker ved øvelser der det begås rutinefeil eller der soldatenes evne tøyes utover det forsvarlige.
Vil statsråden ta initiativ til økt sikkerhet under førstegangstjenesten?

Les hele debatten