Interpellasjon fra Bjørn Hernæs (H) til kommunal- og regionalministeren

Interpellasjon nr. 26 (1997-98)
Om å bringe rovviltforvaltningen inn i det spor Stortinget forutsatte ved behandlingen av rovviltmeldingen
Datert: 18.02.1998
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 25.03.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Etter behandlingen av St.meld. nr. 35 (1996-97), Om rovviltforvaltning, var bønder flest innstilt på å samarbeide og gjøre det best mulige ut av situasjonen. Dette til tross for at skuffelsen over meldingen var meget stor. Allerede nå brer det seg imidlertid en oppgitthet over måten meldingen blir administrert på. Mange føler, også denne gang, at intensjonene i Stortingets anførsler ikke blir etterfulgt. Eksempler på dette er den sentrale styringen av RUR i Hedmark (Rådet for rovviltforvaltning), at erstatningsoppgjørene enda ikke er på plass, og at medlemmene av nemndene mistenkeliggjøres. Dette, blant annet fører til at konfliktnivået øker. Før stortingsbehandlingen ble det fra Høyre advart mot at det høye konfliktnivået, de store lidelsene for sauen og de økonomiske tapene for saueeierne ville fortsette.
Hva akter statsråden å foreta seg for å bringe rovviltforvaltningen inn i det spor som Stortinget forutsatte?