Interpellasjon fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 28 (2003-2004)
Om menneskerettighetssituasjonen i Vietnam
Datert: 10.02.2004
Besvart: 12.03.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Menneskerettighetssituasjonen i Vietnam er bekymringsfull. Det er særlig grunn til bekymring hva gjelder retten til fri religionsutøvelse, ytringsfrihet og minoriteters økonomiske og sosiale rettigheter. Politiske dissidenter og religiøse ledere holdes fengslet. Dette skjer dels uten lov og dom, og dels uten betryggende rettergang. Tallet på politiske fanger økte dramatisk i 2003. Både buddistiske munker, kristne ledere og etniske minoriteter blir forfulgt, trakassert, fengslet og torturert. For eksempel har den katolske presten Thadeus Nguyen Van Ly vært fengslet flere ganger. Tilsvarende gjelder den buddistiske munken Thich Quang Do, som dessuten har opplevd trakassering fra politiet ved flere anledninger. Det internasjonale samfunn kan ikke tie når slikt skjer.
Hva gjør utenriksministeren for at menneskerettighetssituasjonen i Vietnam skal forbedres?

Les hele debatten