Interpellasjon fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Interpellasjon nr. 29 (2003-2004)
Om å sikre at opptrappingsplanen for det psykiske helsevernet blir fulgt i henhold til Stortingets vedtak, da det daglig meldes om kutt i behandlingstilbudet
Datert: 20.02.2004
Besvart: 30.03.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): På tross av at det psykiske helsevernet skulle styrkes i alle behandlingsledd som resultat av opptrappingsplanen som ble igangsatt i 1999, meldes det nå daglig om kutt i tilbudet til mennesker med psykiske lidelser. I NRK-programmet Puls den 9. og 16. februar 2004 er det avdekket kutt i tilbudet innenfor alle helseforetakene, og heller ikke utbyggingen i kommunene har gått som opprinnelig planlagt. Psykiatriske sykehjem legges ned uten at alternative tilbud er bygd opp for å erstatte tjenestene og mennesker mister lokale behandlingstilbud. Innenfor barne- og undomspsykiatrien er ventelistene betydelig lengre enn innen voksenpsykiatrien. Likevel rapporteres det i Oslo om inndragelse eller planlagt ledigholdelse av ca. 60 stillinger i barne- og ungdomspsykiatrien.
Hvordan vil statsråden sikre at opptrappingsplanen for det psykiske helsevernet blir fulgt i henhold til Stortingets vedtak?

Les hele debatten