Interpellasjon fra Karin S. Woldseth (FrP) til barne- og familieministeren

Interpellasjon nr. 40 (2003-2004)
Om hva som vil bli gjort for å komme til livs feilaktige beskyldninger fra foreldre i barnefordelings- og barnebidragssaker
Datert: 29.04.2004
Besvart: 25.05.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Av erfaring vet vi at det i enkelte saker som dreier seg om barnefordeling eller barnebidrag fremsettes feilaktige påstander. Noen slike påstander er grove, det finnes eksempler på incestanklager, andre dreier seg om sabotasje av samvær eller av samværsattest. Påstandene eller handlingene kan i seg selv tilspisse situasjonen eller gi skader for barnet. I dag finnes det få eller ingen sanksjonsmuligheter mot de som fremsetter slike feilaktige påstander eller saboterer barnets rettigheter.
Hva vil statsråden gjøre for å komme til livs feilaktige beskyldninger fra foreldre som er involvert i barnefordelings- eller barnebidragssaker?

Les hele debatten