Interpellasjon fra Marit Nybakk (A) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 32 (1997-98)
Om framleggelse av en plan for Bjørvikaprosjektet, da E-18-tunnel er et nødvendig miljø- og kulturtiltak og en forutsetning for bydelsutviklingen
Datert: 03.03.1998
Besvart: 24.03.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Bjørvikaområdet er Oslos vugge med sterke historiske røtter, blant annet omfattende ruiner fra middelalderbyen. I mange år har staten og Oslo kommune diskutert utviklingen av en ny bydel i Bjørvika, med tilgang til sjøen fra Gamlebyen og Middelaldermuseet. Et slikt prosjekt er en naturlig oppfølgning av Stortingets behandling av storbymeldingen med økt vekt på indre Oslo øst, i tillegg til å være nødvendig både som miljøtiltak og for å synliggjøre en viktig del av norsk historie. Forutsetningen er imidlertid at E18 legges i tunnel gjennom området, og at Oslo kommune, statlige myndigheter og andre aktuelle parter blir enige om reguleringsplan og tidsplan.
Når vil samferdselsministeren legge fram en plan for Bjørvikaprosjektet?