Interpellasjon fra Marit Nybakk (A) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 32 (1997-98)
Om framleggelse av en plan for Bjørvikaprosjektet, da E-18-tunnel er et nødvendig miljø- og kulturtiltak og en forutsetning for bydelsutviklingen
Datert: 03.03.1998
Besvart: 24.03.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Bjørvikaområdet er Oslos vugge med sterke historiske røtter, blant annet omfattende ruiner fra middelalderbyen. I mange år har staten og Oslo kommune diskutert utviklingen av en ny bydel i Bjørvika, med tilgang til sjøen fra Gamlebyen og Middelaldermuseet. Et slikt prosjekt er en naturlig oppfølgning av Stortingets behandling av storbymeldingen med økt vekt på indre Oslo øst, i tillegg til å være nødvendig både som miljøtiltak og for å synliggjøre en viktig del av norsk historie. Forutsetningen er imidlertid at E18 legges i tunnel gjennom området, og at Oslo kommune, statlige myndigheter og andre aktuelle parter blir enige om reguleringsplan og tidsplan.

Når vil samferdselsministeren legge fram en plan for Bjørvikaprosjektet?

Les hele debatten