Interpellasjon fra Bendiks H. Arnesen (A) til landbruksministeren

Interpellasjon nr. 48 (2003-2004)
Om å innrette statlige virkemidler slik at landbruket, matproduksjonen, kulturlandskap og levende bygder kan opprettholdes og samtidig være i tråd med nye internasjonale avtaler og krav
Datert: 19.05.2004
Besvart: 07.06.2004 av landbruksminister Lars Sponheim

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Norsk landbruk er under sterkt press på grunn av internasjonal påvirkning. Resultatene av de pågående WTO-forhandlingene vil komme til å påvirke norsk landbruk sterkt. Situasjonen for landbruket påvirker også distriktene og næringsmiddelindustrien over hele landet i meget stor grad. Stortinget har et uttalt mål om å opprettholde et aktivt landbruk over hele landet.
Hva gjør Regjeringen for å innrette de statlige virkemidlene i landbruket på en slik måte at landbruket, matproduksjonen, kulturlandskapet og levende bygder kan opprettholdes, og samtidig være i tråd med nye internasjonale avtaler og krav?

Les hele debatten